Картини
За клиенти
Кошница
0 продукта

Защита лични данни - част 2

Политика за защита на личните данни - втора част

3. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

Ние спазваме всички приложими закони, включително Общ регламент за защита на данните (“GDPR”, Регламент (ЕС) 2016/679, https://www.eugdpr.org/). Съгласно европейското законодателство компаниите трябва да имат правно основание за обработка на данните.

3.1. Вашето съгласие

Когато сте предоставили съгласие, ние обработваме вашата информация, включително лична информация, както е описано към момента на даване на съгласието, да подготвяме персонализирани оферти на нашите продукти и услуги, да обработваме и анализираме вашите лични данни и данни за използването на продуктите, когато участвате промоционални дейности, извършвани от нашите партньори или трети страни.

3.2. Договор

● както е необходимо да изпълним нашите Общи условия;

● адекватно изпълнение на договора между вас и нас;

3.3. Правно задължение

● да ни позволи да спазваме правните си задължения;

3.4. Жизненоважни интереси

● да защитите вашите жизненоважни интереси или тези на другите;

3.5. Законни интереси

● законния ни интерес да можем да предоставяме и подобряваме функционалностите на продуктите и услугите;

● законния ни интерес да защитаваме продуктите и услугите си;

● откриване и предотвратяване на всякакви измамни или злонамерени действия срещу нашите продукти и услуги или нашите потребители;

● да измерваме адекватното изпълнение на нашия договор с вас;

● както и за нашите законни интереси (или на други), включително интересите ни за предоставяне на иновативни, персонализирани, безопасни и доходоносни услуги на нашите потребители и партньори, освен ако тези интереси не се отменят от вашите интереси или основни права и свободи, които изискват защита на лични данни;

4. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЪБИРАМЕ

Ние използваме, съхраняваме и обработваме информация, включително лична информация за вас, за да предоставяме, разбираме, подобряваме и развиваме продуктите, създаваме и поддържаме доверена и по-безопасна среда и спазваме нашите правни задължения. Наш легитимен интерес е да изследваме и оптимизираме нашите Продукти; да предприемате маркетингови кампании, персонализирани за вас, които може да са от ваш интерес; да подобрим и да измерим изпълнението на договора ни с вас. Наш законен интерес е да се защитаваме нас, нашите продукти и услуги и имущество от всякакви щети и да спазваме закона.

4.1. Предоставяне, подобряване и развиване на продуктите

● Предоставяне на достъп и използване на Продуктите;

● Създаване на профил и предоставяне на възможност да поръчате нашите продукти;

● Опериране и оптимизиране на Продуктите, като проучваме и анализираме употребата и ефективността;

● Предоставяне на техническа и клиентска поддръжка;

● Общуване във връзка с услугата, поддръжката и актуализациите;

4.2. Създаване и поддържане на надеждна и безопасна среда

● Откриване и предотвратяване на измами, спам, злоупотреби, инциденти по сигурността и други вредни действия;

● Защитаване нашите права и собственост във връзка с нашите продукти;

● Спазване на нашите правни задължения;

● Решаване на спорове с наши потребители;

● Прилагане на нашите Общи условия и други правила;

4.3. Предоставяне, персонализиране, измерване и подобряване на нашата реклама и маркетинг

● Изпращане на промоционални съобщения, оферти, маркетинг, реклама и друга информация, която може да ви интересува, въз основа на вашите предпочитания;

● Уведомяване на играчите за актуализации в играта, нови продукти или промоционални оферти;

● Персонализиране, измерване и подобряване на рекламата ни;

● Администриране на програми за препращане, награди, проучвания, лотарии, конкурси или други промоционални дейности или събития, спонсорирани или управлявани от нас или нашите партньори от трети страни;

5. КАК СЕ СПОДЕЛЯ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ

5.1. Агрегирани данни

Можем да споделяме агрегирана информация (информация за нашите потребители, която съчетаваме, така че вече да не идентифицира или насочва към отделен потребител) и друга анонимизирана информация за съответствие с регулации, анализ на индустрията и пазара, демографско профилиране, маркетинг и реклама и други бизнес цели.

5.2. С Ваше съгласие

С Ваше съгласие можем да споделим информацията Ви с трети страни или да им позволим да събират информацията ви от нашите Услуги по някои начини, които не са конкретно описани в тази Политика за Поверителност.

5.3. Външни доставчици на услуги (трети страни)

Използваме различни външни доставчици на услуги от трети страни, за да ни помогнат да предоставяме услуги, свързани с нашите продукти.

Можем да споделяме информация с такива доставчици на услуги от трети страни, като например процесори за обработка на плащания, анализи на данни, статистика и изследвания, имейл, хостинг, обслужване на клиенти, консултации, маркетинг и одит, рекламни мрежи.

Тези доставчици имат ограничен достъп до вашата информация, за да изпълняват задачи от наше име и са договорно обвързани я пазят и използват само за целите, за които е била споделена и в съответствие с тази Политика за Поверителност.

5.4. Реклама и анализ

Имаме реклами в нашите продукти, за да можем да предлагаме безплатно някои от нашите продукти или функционалности на продуктите. Ние не споделяме активно лична информация с външни рекламодатели за целите на директния им маркетинг, освен ако не ни дадете съгласието си.

Рекламодателите от трети страни могат да събират или ние може да споделяме информация като данни за ефективността, обобщени данни, техническа информация.

Тази информация се използва за измерване на ефективността на рекламните кампании и за предоставяне на насочена реклама, ако сте дали съгласие за това.

Също така имаме интегрирано в нашите продукти анализиране, които се използва за наблюдение и измерване на активността на потребителите с цел поддържане и подобряване на услугите ни.

Външни рекламодатели могат да използват технологии за проследяване като бисквитки на браузъра и уеб маяци и други.

5.5. Безопасност, сигурност и съответствие със закона

Достъпваме, съхраняваме и споделяме информацията си с регулаторни органи, правоприлагащи органи или други:

● В отговор на правно искане и ако това се изисква от закона;

● Да откриваме, предотвратяваме и адресираме престъпления, измами, неразрешено използване на продуктите, нарушения на нашите условия или правила или други вредни или незаконни дейности; да защитаваме нашите права и собственост;

● За да се предпазим вас или други хора, да предотвратим смърт или непосредствена телесна повреда;

5.6. Нов собственик

Ако собствеността или контролът върху всички или част от нашите продукти или техните активи се промени, можем да прехвърлим информацията ви на новия собственик.

Към  Политика за защита на личните данни - трета част

Начало