Картини
За клиенти
Кошница
0 продукта

Общи условия

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА “АРТ ЦЕНТЪР МИСТРАЛ” ООД, собственик на сайта "Български картини" - www.bg-kartini.com

“Арт център МИСТРАЛ” ООД предлага на своите Потребители сайтa "Български картини" - www.bg-kartini.com - "във вида, в който e" и не носи отговорност по отношение на надеждността на неговото функциониране, условията за достъп до сайта, осигуряването на помощ, инструкции и други параметри.

“Арт център МИСТРАЛ” ООД има право да променя цени, количества, начин на плащане и доставка, технологията и дизайна на сайта без предварително известяване.

“Арт център МИСТРАЛ” ООД има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до всички или част от услугите, както и да прекрати използването им от страна на отделни или всички свои потребители.

“Арт център МИСТРАЛ” ООД има право да закрие и/или изтрие информацията на/за дадена стока или категория, по своя преценка и без право на преразглеждане.

“Арт център МИСТРАЛ” ООД има право да извършва всякакви санкции свързани с услугите, които предоставя, ако е получена молба от оправомощените органи или има достатъчно основания да счита, че Потребителят е нарушил Общите условия, разпространява нежелана реклама или използва сайта за противозаконни цели или против обществения морал.

“Арт център МИСТРАЛ” ООД има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира всякакви рекламни материали. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

“Арт център МИСТРАЛ” ООД не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това - технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджмънта и др.

Връзки в “Арт център МИСТРАЛ” ООД може да препращат към други Интернет адреси, които не работят според настоящите Общи условия. Сайтът не носи отговорност за съдържанието извън домейна на сайта.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Потребителите имат право да ползват услугите на сайта "Български картини" - www.bg-kartini.com - в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия, а така също и други общовалидни ограничения.

Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на “Арт център МИСТРАЛ” ООД.

Потребителите нямат право да претоварват сайта и e-mail-а с фиктивни заявки или друга информация.

Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия в т.ч. неоторизиран достъп до Сайта, софтуер, мрежи, компютри и други устройства, както и за всички опити за съзнателно разпространение на вируси, троянски коне и други компютърни програми, проектирани да причиняват нарушаване на каквито и да е права и интереси на трети лица.

Потребителите носят пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват, чрез използването им.

Потребителите са длъжни да въведат вярно и пълно исканите лични данни, като носят лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на Сайта.

Потребителите имат право да поискат изтриване на наличните за тях лични данни позволяващи идентифицирането им като индивиди, но това ще включва и закриване на използваните от тях потребителско име и парола. За целта следва да докажат, че те са регистрираното лице, като изпратят цялата информация въведена при регистрацията.

Потребителите се съгласяват с това, че част от персонала на Сайта в зависимост от задълженията си, имат достъп до част или цялата от следната информация: име, фамилия, телефон за връзка, E-Mail адрес, фирмените Ви данни за фактуриране, област, град, пощенски код, адрес за доставка и кореспонденция и др., но нямат право да ги разгласяват/разпространяват, освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи.

Съгласно чл. 55 ал.1 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 14 работни дни.

Съгласно този член от ЗЗП закупена стока, може да бъде върната в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката при потребителя, при което потребителят не дължи обезщетение или неустойка. 

Начало